Läkarledd viktnedgång med hjälp av läkemedel.

Att gå ner i vikt kan vara en utmanande resa, särskilt för dem som tampas med fetma eller övervikt. Att uppnå och behålla en hälsosam vikt kräver en balans mellan rätt kost och regelbunden motion. Ibland kan det vara nödvändigt med ytterligare stöd i form av medicinsk behandling för att underlätta processen.

Under de senaste åren har vår förståelse för de bakomliggande mekanismerna vid övervikt och fetma ökat avsevärt. Detta har lett till utvecklingen av flera betydligt effektivare läkemedel jämfört med de som var tillgängliga tidigare.

Det man fokuserar mest på kallas GLP1-analoger, GIP och glukagon.

Läkemedel av den här typen har nu använts i många år för att kontrollera blodsockret hos diabetiker och det finns över tusen medicinska studier gjorda på ämnet. Därför har man mycket kunskap om biverkningar även vid längre tids behandling och det är ett säkert preparat.

Läs mer om studierna kring GLP-1 här.

Så här går det till att gå ner i vikt med hjälp av läkare och medicin.

Startpunkten är alltid ett möte med vår läkare på Hagakliniken i Borlänge där du har möjlighet att dela med dig av din bakgrund och dina mål för viktnedgången.

Du får genomgå en omfattande provtagning samt fylla i ett hälsoformulär. Tillsammans med en läkare utvärderar vi dina blodprover och beslutar om eventuell behandling.

Vi sätter upp ett behandlingsförlopp där du erhåller recept och en behandlingsplan.

Behandling pågår upp till 12 månader.

Fysiska möten varje provtagningstillfälle.

Inga förbindelser och onödiga avgifter.

Möjlighet att delbetala med Klarna.

Prisvärt - Säkert - Personligt

Dr Shah Nazri

Dr Shah Nazri har mer än tjugo års erfarenhet av primär- och specialistvård. Han är specialist i allmänmedicin och har erfarenhet av det mesta som kan finnas inom primärvården. Han utför klinikens hälsoundersökningar.