Hos oss kan du vaccinera dig mot nedanstående

Pris: 2400 kr/dos

 • Från 50 år och uppåt
 • Kan ges till personer över 18 år som lider av nedsatt immunförsvar och har ökad risk för bältros
 • Kan ges även om man haft bältros tidigare
 • Kan ges om man har fått Zostavax tidigare
 • 2 doser behövs för ett fullt skydd
 • Doserna tas med 2–6 månaders mellanrum
 • Vaccinet är avsett att skapa ett starkt och långvarigt skydd under många år

Klicka här för att läsa mer om Shingrix

Pris: 1 550 kr/dos

 • Från 50 år och uppåt
 • 1 dos behövs
 • 70% skyddseffekt i åldrarna 50 till 59 år, lägre skyddseffekt i högre åldrar
 • Skyddseffekten kvarstår under 3 till 5 år och avtar därefter successivt
 • Kan inte ges till dig med nedsatt immunförsvar

Klicka här för att läsa mer om Zostavax

Vaccin: FSME Junior och FSME-IMMUN Vuxen

Barn från 1-15 år. Pris: 430 kr

Vuxen från 16 år och äldre. Pris: 430 kr

 • Vaccinet verkar genom att det påverkar kroppen att tillverka ett eget skydd (antikroppar) mot TBE
 • Skyddet är inte livslångt. Regelbundna påfyllnadsdoser behövs

Läs mer om FSME Junior
Läs mer om FSME Vuxen

Vaccin: Vaqta

Barn från 1–17 år: 395 kr

18 år och äldre: 495 kr

 • Hepatit A kan orsaka en leverinfektion
 • Man kan bli smittad genom mat eller dryck som innehåller viruset. Symptom är gulsot (gulfärgad hud och ögon) och allmän sjukdomskänsla

Klicka här för att läsa mer om Vaqta för barn

Klicka här för att läsa mer om Vaqta för vuxen

Vaccin: Engerix-B

Barn från 0 – 15 år: 395 kr

16 år och äldre: 495 kr

 • Hepatit B kan orsaka en leverinfektion
 • Sjukdomen sprids genom att viruset kommer in i kroppen via kontakt med kroppsvätskor, oftast blod, från en smittad person
 • Engerix-B är ett vaccin som används mot infektion av Hepatit B. Det kan också hjälpa till att skydda mot infektion av Hepatit D 

Klicka här för att läsa mer om Engerix-B för barn

Klicka här för att läsa mer om Engerix-B för vuxna

Vaccin: Twinrix

Barn från 1 – 15 år: 485 kr

16 år och äldre: 640 kr

 • Hepatit A och B kan orsaka en leverinfektion
 • Hepatit A och B virus kan smitta från en person till en annan via mat och dryck, eller när man simmar i vatten som är kontaminerat med avloppsvatten
 • Hepatit B sjukdomen sprids genom att viruset kommer in i kroppen via kontakt med kroppsvätskor

Klicka här för att läsa mer om Twinrix för barn

Klicka här för att läsa mer om Twinrix för vuxen

Vaccin: Gardasil 9

Från 9 år och äldre: 2100 kr

HPV virus kan leda till:

– Cellförändringar och är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i de kvinnliga könsorganen

– Cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i anus

– Kan orsaka könsvårtor (kondylom) hos män och kvinnor 

Klicka här för att läsa mer om Gardasil 9

Vaccin: Ixiaro

Från 2 mån och äldre: 1250 kr

 • Viruset kan leda till hjärninflammation
 • Viruset förekommer främst i Asien och överförs till människa via mygg
 • Ett flertal människor som smittas får lindriga symtom eller inga symtom alls
 • Ges enbart till personer som reser till länder där JEV är epidemisk eller för personer som är utsatta för risk genom sitt arbete

Klicka här för att läsa mer om Ixiaro

Vaccin: Dukoral

Från 2 år och äldre: 600 kr

 • Kolera är en bakteriell infektion som kan leda till svår diarré
 • Dukoral är ett oralt vaccin mot kolera som stimulerar immunförsvaret i tarmen
 • Dukoral får din kropp att producera sitt eget skydd mot kolera
 • Säljes som 1 dos förpackning

Klicka här för att läsa mer om Dukoral

Vaccin: Menveo

Från 2 år och äldre: 850 kr

Meningokocker orsakar hjärninflammation / blodförgiftning. Vaccin mot ACWY-meningokocker ger skydd mot allvarliga infektioner. Ges som en engångsdos på 0,5ml Meningokocker överförs via dropp och kontaktsmitta från en symtomfri person som har bakterien i svalget eller från en patient som uppvisar symtom.

Klicka här för att läsa mer om Menveo

Vaccin: Nimenrix

Från 6 veckor och äldre: 775 kr

 • Meningokocker orsakar hjärninflammation / blodförgiftning. Vaccin mot ACWY-meningokocker ger skydd mot allvarliga infektioner
 • Meningokocker överförs via dropp- och kontaktsmitta från en symtomfri person som har bakterien i svalget eller från en patient som uppvisar symtom
 • Meningokocker B – Bexsero

 • Från 2 månader och äldre: 1575 kr
 • Meningokocker orsakar hjärninflammation / blodförgiftning. Vaccin mot B-meningokocker ger skydd mot allvarliga infektioner

Klicka här för att läsa mer om Nimenrix

Vaccin: M-M-RVAXPRO

Från 1 år och äldre: 485 kr

 • Ger ett skydd mot virus som kan orsaka mässling, påssjuka och röda hund
 • M-M-RVAXPRO kan under särskilda omständigheter administreras till barn från 9 månaders ålder
 • För användning vid mässling utbrott, vid vaccination efter exponering eller till tidigare ovaccinerade personer äldre än 9 månader som är i kontakt med mottagliga gravida kvinnor, samt till personer som kan antas vara känsliga för påssjuka och röda hund

Klicka här för att läsa mer om M-M-RVAXPRO

Vaccin: Pneumovax

Från 2 år och äldre: 395 kr

 • Pneumokocker som kan leda till lunginflammation

Klicka här för att läsa mer om Pneumovax

Vaccin: Prevenar 13

Från 5 år och äldre: 795 kr

 • Pneumokocker som kan leda till lunginflammation

Klicka här för att läsa mer om Prevenar 13

Vaccin: Rotarix

Från 1 år och äldre: 595 kr

 • Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till svår diarré
 • Rotarix är ett virusvaccin, innehållande levande försvagat humant rotavirus, som hjälper till att skydda ditt barn mot diarré och kräkning orsakad av rotavirusinfektion

Klicka här för att läsa mer om Rotarix

Vaccin: Boostrix

Från 4 år och äldre: 395 kr

 • Boostrix är ett boostervaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Klicka här för att läsa mer om Boostrix

Vaccin: Boostrix Polio

Från 3 år och äldre: 495 kr

 • Boostrix Polio är indicerat för boostervaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (poliomyelit)

Klicka här för att läsa mer om Boostrix Polio

Vaccin: VaxigripTetra

Från 6 månader och äldre: 300 kr

 • VaxigripTetra är avsett för att förebygga influensa orsakad av de två subtyper av influensa A virus och två typer av influensa B virus

Klicka här för att läsa mer om VaxigripTetra

Vaccin: Vivotif

Från 5 år och äldre: 375 kr

 • Vivotif är ett vaccin mot tyfoidfeber.

Klicka här för att läsa mer om Vivotif 

Vaccin: Typhim Vi

Från 2 år och äldre: 375 kr

 • Typhim Vi är ett vaccin mot tyfoidfeber

Klicka här för att läsa mer om Typhim Vi

Vaccin: Varivax

Från 1 år och äldre: 775 kr

Varivax är avsett för vaccinering mot vattkoppor. Varivax är också avsett för mottagliga personer vilka har exponerats för vattkoppor

Klicka här för att läsa mer om Varivax